Nisse Hult


Alla tempraturer nuvärden All el nuvärden

Nisse Hult


Alla aktiva givare - 6 timmar

Nisse Hult

Alla aktiva givare - 24 timmar

Nisse Hult

Alla aktiva givare - 56 timmar

Nisse Hult

Alla aktiva givare - en vecka (168 timmar)

Nisse Hult

Dom varma givarna - 48 timmar


Nisse Hult

Elförbrukning - 24 timmar


Nisse Hult

Elförbrukning- 2 timmar


Loggern finns här, på www.varmepumpsforum.com.